Monthly Archives: Jul 2017

 1. SOLARNI PANELI

  SOLARNI PANELI

    Solarni paneli, predstavljaju vrstu proizvoda koji su izgrađeni od većeg broja pojedinačnih solarnih ćelija koje se takođe nazivaju fotonaponske ćelije. Što je veći broj solarnih ćelija koje su uključene u sastav solarnog panela, to je efikasnija funkcija solarnog panela.

  Pročitaj više »
 2. SOLARNA ENERGIJA

  SOLARNA ENERGIJA
  Solarna energija, predstavlja oblik energije koja nastaje direktno iz sunčeve svetlosti. Zbog navedene činjenice, solarna energija se takođe naziva i sunčeva energija.
  Pročitaj više »
 3. SOLARNI PANELI CENA

  SOLARNI PANELI CENA
  Kada su u pitanju solarni paneli i informacije koje se tiču solarnih panela, ono što ogromnu većinu ljudi zanima jeste njihova cena.
  Pročitaj više »
 4. SOLARNI KOLEKTORI

  SOLARNI KOLEKTORI
  Solarni kolektori, najjednostavnije objašnjeno predstavljaju prijemnike solarne energije, koji kroz proces upijanja solarne energije direktno vrše proizvodnju toplotne energiju.
  Pročitaj više »
 5. SOLARNI SISTEMI

  SOLARNI SISTEMI
  Solarni sistemi, ili fotonaponski sistemi kako se takođe nazivaju, upotrebljavaju se u cilju iskorišćavanja solarne energije, tačnije u cilju pretvaranja solarne energije u električnu energiju.
  Pročitaj više »
 6. SOLARNE ELEKTRANE

  SOLARNE ELEKTRANE
  Solarne elektrane izgrađuju se i koriste se u svrhu proizvodnje električne energije posredstvom prerade solarne odnosno sučneve energije.
  Pročitaj više »
 7. SOLARNE PLOČE

  SOLARNE PLOČE
  Solarne ploče, veoma često se nazivaju i fotonaponske ploče i ono što je na prvom mestu važno reći o njima, jeste da su one zapravo isto što i solarni paneli.
  Pročitaj više »
 8. SOLARNI PANELI ZA VIKENDICE

  SOLARNI PANELI ZA VIKENDICE
  Kada je u pitanju potražnja proizvoda kakvi su solarni paneli, neizostavno je navesti činjenicu da su bar na našim prostorima i bar za sada predmet interesovanja većine solarni paneli za vikendice.
  Pročitaj više »
 9. SOLARNA ELEKTRANA

  SOLARNA ELEKTRANA
  Solarna elektrana koja se prostire na čak 13 kvadratnih kilometara i koja je shodno toj činjenici ujedno i najveća solarna elektrana na svetu, nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama i to na granici između Kalifornije i Nevade.
  Pročitaj više »
 10. SOLARNI PANELI ZA STRUJU

  SOLARNI PANELI ZA STRUJU
  Solarni paneli za struju, tačnije solarni paneli čija je namena da proizvedu struju, funkcionišu tako što uz pomoć solarnih ćelija od kojih su izgrađeni doslovno upijaju solarnu energiju (to je energija koju emituje Sunce) i direktno je pretvaraju u struju.
  Pročitaj više »
Page