Kako je solarna energija promenila svet? Jedan od tehnoloških trendova, kome se sve više posvećuje pažnja, je značajna upotreba solarnih energetskih sistema za generisanje čiste, nezagađujuće električne energije. Zbog zabrinutosti oko globalnog zagrevanja inovatori su pronašli način da iskoriste sunčevu energiju za stvaranje održivih rešenja, koja će u budućnosti zameniti konvencionalne izvore energije.
Pročitaj više »