Zahvaljujući kvalitetnim solarnim panelima, ovo je solarni sistem visoke energetske efikasnosti i sistem uštede energije. U toku dana energija ide direktno na potrošača, zaobilazeći bateriju, čime se štedi sama baterija, a uejdnose štedi i električna energija. Solarna GEL baterija dugog veka trajanja, 1500 ciklusa punjenja / pražnjenja na DOD 50%; 3000 ciklusa punjenja / pražnjenja na DOD 20%. Sistem može raditi u ON, OFF gridu i BackUp režimu. Zahvaljujući praćenju rada i podataka sistema na LCD displeju, ovaj sistem je veoma jednostavan i lak za korišćenje. Ukoliko je neophodno moguća je i instalacija softvera, putem koga panela, od preteranog pražnjenja baterija, od kratkog spoja na strani potrošača i na strani PV panela, od povratne struje tokom noći, od povišene temperature i preopterećenja.

 

Komponente sistema:

  1. Solarni Monokristalni Panel-Solar Fabrik-340W-Halfcut - 15 kom
  2. Solarni GEL Akumulator- 1500 Ciklusa - (220Ah/12V-C20)-Newmax-4 kom
  3. Hibridni Invertor IMEON 9.12- 1 kom

Solarni hibridni sistem 5 kw