Zahvaljujući kvalitetnim solarnim panelima, ovo je solarni sistem visoke energetske efikasnosti i sistem uštede energije. U toku

dana energija ide direktno na potrošača, zaobilazeći bateriju, čime se štedi sama baterija, a uejdnose štedi i električna energija.

Solarna GEL baterija dugog veka trajanja, 1500 ciklusa punjenja / pražnjenja na DOD 50%; 3000 ciklusa punjenja / pražnjenja

na DOD 20%. Sistem može raditi u ON, OFF gridu i BackUp režimu. Zahvaljujući praćenju rada i podataka sistema na LCD

displeju, ovaj sistem je veoma jednostavan i lak za korišćenje. Ukoliko je neophodno moguća je i instalacija softvera, putem koga

se vrši povezivanje sistema i računara. Sam sistem ima višestruku zaštitu: zaštitu od prenapona, od obrnutog polariteta PV

panela, od preteranog pražnjenja baterija, od kratkog spoja na strani potrošača i na strani PV panela, od povratne struje tokom

noći, od povišene temperature i preopterećenja.

Solarni hibridni sistem 5kw

Solarni hibridni sistem 5kw