Sistem vezan za mrežu je osnovna solarna instalacija koja koristi standardni inverterski vezni uređaj i nema skladište za bateriju. Ovo je savršeno za kupce koji su već na mreži i žele dodati solarnu energiju u svojem postrojenju. Ovi sistemi se mogu kvalifikovati za državne podsticaje koji pomažu plaćanje sistema. Mrežni sistemi su jednostavni za dizajn i vrlo su efikasni jer imaju relativno mali broj komponenti. Glavni cilj sistema vezanog za mrežu je da smanji vaš račun za energiju i iskoristi prednosti podsticaja za korišćenje solarne energije.

Ovakav solarni sistem moze da proizvode na mesecnom nivou od 30.000 do 50,000 KWh zavisnosti od perioda godine.

Solarne elektrane ovoga tipa vrse povracaj investicije u roku od 5 do 7 godina.

Solarni mrežni sistem snage 140 KWp za sopstvene potrebe, sastoji se od:

1.)378 solarna panela Luxor monokristal halfcut 370Wp,
2.) 2 kom- Solarni mrežni invertor Huawei KTL - 60kW
3.)aluminijumskog nosača solarnih panela za kose krovove,
4.)ormana sa zaštitnom opremom,
5.)setom solarnih kablova,
5.)setom MC4 konektora

 

Solarna elektrana na krovu objekta-150 kWp