Solar Fabrik solarni panel:

 1. Solarni panel visoke efikasnosti
 2. Pozitivna tolerancija snage od 0 do +5Wp.
 3. Sastavljen od 60 visokokvalitetnih ćelija
 4. Dobri prinosi energije na slabom svetlu
 5. Poseduje okvir od eloksiranog aluminijuma
 6. Proizveden je u skladu sa Nemačkim standardima 

Litijumska LiFePO4 baterija:

 1. BYD litijumska baterija vodećeg svetskog proizvođača široko poznatog u industriji elektro automobila
 2. Snaga baterije 13,8kW
 3. Mogućnost proširenja kapaciteta baterija dodavanjem novih modula
 4. B-Box litijumska baterija najveće izlazne snage sa najboljim performansama
 5. Prirodno hlađenje
 6. Pametni BMS sistem za upravljanje radom baterija

Solarni trofazni invertor Fronius Symo:

 1. Vrhunski kvalitet uređaja IMEON Francuska
 2. Solarni mrežni invertor sa integrisanim duplim MPPT ulazom, maksimalne efikasnost do 95,5%
 3. Mogućnost programiranja režima rada
 4. Komunikacioni interfejs za nadzor rada sistema
 5. Širok opseg ulaznog MPPT napona 380 - 750V
 6. Mogućnost rada sa Litijumskim i olovo-kiselinskim baterijama
 7. Veštačka ineligencija uređaja

Kompletna zaštitna oprema na AC i DC strani:

 1. Prenaponska zaštita na DC i AC strani  Citel Francuska
 2. GPV osigurači na strani solarnih panela Adler Nemačka
 3. DC osigurači sa postoljem za baterije
 4. DC sklopke
 5. AC osigurači
 6. Diferencijalna zaštita

solarni litijumski sistem