Solarni mrežni sistem snage 2.7 KWp. Ovaj sistem radi paralelno sa postojećom mrežom kreirajući uštede u računima za struju.

Jedan ovakav sistem može da vam uštedi do 50 % na mesečnnom računu.

Mrežni sistem kod koga u toku dana energija ide direktno do potrošača, čime se smanjuje trošenje električne energije. Solax inverter je jedan od najkvalitetnijih on grid invertora na tržištu. Sistem čine invertori visoke energetske efikasnosti koji u kombinaciji sa solarnim panelima Solar Fabrik-Nemačka daju pouzdanost i ekonomsku isplativost. Jedan ovakav sistem je u mogucnost da u proseku dnevno proizvode od 5 do 10 KWh zavisno od godišnjeg doba. Na mesečnom nivou ovakav sistem proizvodi od 150 ( zimski period) do 300 KWh ( letnji period). 

Idealan sistem za svako domacinostvo sa periodom otplate sistema od 5 do 6 godina.

Solarni mrezni invertor

Solarna elektrana-2,7 KWp