Solarna energija, predstavlja oblik energije koja nastaje direktno iz sunčeve svetlosti. Zbog navedene činjenice, solarna energija se takođe naziva i sunčeva energija.

Ova vrsta energije, ubraja se u red obnovljivih energija i kao takva ona ne može trajno da se potroši niti da na bilo koji način nestane.

Naime, solarna energija je stara punih pet milijardi godina, koliko je staro i Sunce i postojaće sve dok bude postojalo i Sunce.

Osim činjenice da je obnovljiva i da se kao takva ne može trajno potrošiti, solarna energija poseduje čitav niz prednosti u odnosu na brojne neobnovljive vrste energija, kao što je recimo energija koja nastaje kao proizvod sagorevanja fosilnih goriva.

Jedna od takvih prednosti solarne energije ogleda se u tome što je ona ekološki bezbedna i što u oviru neprekidnog procesa naizmeničnog stvaranja i potrošnje ne ispoljava bilo koji oblik štetnog uticaja na čoveka, niti uopšteno na živa bića i na životnu sredinu.

Ono što je takođe veoma bitno napomenuti u vezi solarne energije, jeste da se ona uz pomoć upotrebe solarnih sistema može konvertovati, to jest pretvoriti u različite potrošne oblike energije kao što su električna energija ili kao što je toplotna energija.

Takođe, solarna energija se može i akumulirati u specijalne baterije i u tom slučaju, može se koristiti recimo u toku noći, kada delovanje sunčeve svetlosti nije izraženo i kada samim tim proizvodnja solarne energije nije aktivna.

Zbog svih prethodno navedenih činjenica, ovaj, najstariji oblik energije na našoj planeti, opravdano se smatra energijom budućnosti.

U prilog tome svedoči podatak da se solarna energija sve više koristi kao osnovni izvor drugih oblika energije kao što su prethodno pomenute električna energija ili toplotna energija. Vise na temu solarna energija kao i solarni paneli cene nadjite na nasem e shopu