Šta je Invertor?Invertor je električni uređaj koji pretvara jednosmerni napon, skoro uvek iz baterije, u standardni naizmenični (AC) napon domaćinstva, tako da ga mogu koristiti uređaji. Ukratko, invertor pretvara jednosmernu u naizmeničnu struju. Invnetor može biti ugrađen kao samostalna oprema jednog sistema, kao što je solarni sistem, ili radi kao rezervno napajanje iz baterija koje se pune odvojeno. Naizmenična struja se koristi u mnogim malim električnim uređajima, ali u solarni sistem, budući da solarne ćelije mogu samo proizvesti jednosmernu struju (DC), potrebno je istu dobiti konvertovanjem.

 

Zašto koristiti invertor?

 

Pitanje koje se nastavlja na ovo jeste zašto uopšte postoji potreba prevođenja jednosmerne struje u naizmeničnu struju? Odgovor je najjednostavniji.

 

Napajanje naizmeničnom strujom se široko koristi, pošto većina aparata zahteva relativno veću snagu nego što ih jednosmerna može snabdeti, s obzirom da je DC napajanje dizajnirano da radi na niskim naponima. Većina je upoznata da je struja koja se isporučuje našim kućama iz elektrana naizmenična struja na 220 volti. To je jedan od glavnih razloga zbog čega su električni uređaji, koji zahtevaju struju visokog napona, proizvedeni tako da rade na naizmeničnoj struji.

 

Osnovne vrste invertora

Tokom procesa konverzije iz jedne u drugu struju napon je povećan. Ali, zahvaljujući Omovom zakonu, znamo da povećanje napona dovodi do smanjenja struje, tako da se ukupna izlazna struja smanjuje kada se DC signal pretvori u AC.

U zavisnosti na koji se način ovo dešavaa, postoje dva glavna tipa invertora:

  • Stand Alone Invertor - Osnovni tip invertora koji, zajedno sa konverzijom DC u AC, takođe proizvodi povećanje amplitude napona i time omogućava promenu frekvencije. Autput ovih tipova invertora je obično sinusni talas, ali u nekim slučajevima postaje izobličen zbog nekoliko razloga, pa se pojavljuje i u obliku modifikovanog sinusnog ili kvadratnog talasa.

  • Mrežni invertor - U slučaju ovog invertora, kako mu i ime kaže, izlazno AC napajanje se isporučuje u obliku mreže. Nakon toga, preko ove jedinice, snaga se dalje distribuira. Zbog toga imaju složenu konstrukciju i unutrašnje kolo.

Kako solarni invertor radi?

Osnovno kolo invertora uključuje oscilator, regulacioni krug, kružni pogon za energetske uređaje, prekidače i transformator.

Pretvaranje jednosmerne struje u naizmenični napon se postiže pretvaranjem energije koja se čuva u izvoru jednosmerne struje, kao što je baterija, ili iz izlaza invertora, u naizmenični napon. Ovo se ostvaruje pomoću uređaja koji se neprekidno uključuju i isključuju, a zatim povećavaju pomoću transformatora. U većini slučajeva izlazni napon se podiže od standardnih 12 volti koje napajaju baterije na 120V ili 240V naizmenične struje. Iako postoje neke konfiguracije koje ne koriste transformator, one se ne koriste toliko u praksi.

 

Invertori se upotrebljavaju za različite primene koje se kreću od malih adaptera za automobile pa do kućnih ilii velikih mrežnih sistema. I solarni sistem takođe koristi invertor.

 

Solarni sistem i uloga invertora

 

Solarni sistemi su čisti, sigurni i pouzdani, jer su fotonaponski solarni paneli u stanju da koriste obnovljivu energiju sunca. Solarni invertori su deo solarnih sistema koji pomažu u pretvaranju energije sunca u upotrebnu energiju. Solarni paneli na zgradama i kućama sastoje se od malih grupa poluprovodnika koji reaguju na sunčevu svetlost oslobađanjem elektrona. Ali slobodni elktroni  se ne mogu koristiti za napajanje većine uređaja dok ne prođu kroz solarni invertor. Fotonaponske ćelije u solarnim sistemima pretvaraju solarno zaračenje u električnu struju. Invertor dalje pretvara jednosmerni napon u naizmeničnu struje koju dalje možemo koristiti za zadovoljenje energetskh potreba.

 

Postoje tri glavne klase solarnih invertora, od kojih se svaki koristi u različitim vrstama solanih sistema. Samostalni solarni invertori se koriste u izolovanim sistemima koji direktno napajaju uređaje ili kuće. Mrežni invertori, poznati još i kao sinhroni, stvaraju vezu između kućnog sistema i javne mreže - višak energije se skladišti u bateriji i može se prodati javnoj distribuciji struje. Multifinkcijiski invertori kombinuju osobine od obe vrste.

 

U većini solarnih instalacija koriste se dva tipa invertora - string invertori i mikroinvertori. String invertori pretvaraju struju iz više panela, dok mikroinvertori pretvaraju električnu energiju iz jedne solarne ploče. Nijedna vrsta solarnih invertora nije savršena za svaku primenu, zbog čega je nabolje obratiti se stručnjaku koji će vam pomoći da razumete vaše opcije i pronađete tehnologiju koja će najbolje zadovoljiti vaše jedinstvene potrebe.