Koliko solarnih panela je potrebno za moju kuću?

 

Ukoliko ste se odlučili za postavljanje solanih sistem na vašu kuću neophodno je da definišete ciljeve. Da li je solarni sistem način da smanjite emisiju ugljenika? Želite li da povraćaj investicije bude u što kraćem vremnu? Ili da uštedite što više novca?

 

Da biste izračunali koliko solarnih panela vam je potrebno, potrebno je da znate sledeće informacije:

- Koliko energije vaše domaćinstvo koristi;

- Koliku površinu krova možete iskorsiiti;

- Kakva je klimu gde živite i ugao sunčevih zraka u vašem području;

- Kolika je snaga i relativna efikasnost fotonaponskih panela u koje razmišljate da investirate;

- Kolikim budžetom raspolažete i da li su vam dostupni bankarski krediti.

 

Najjednostavniji način da dobijete odgovor na ova pitanja jeste da se konsultujete sa profesionalnim solarnim instalaterom, koji vam može pružiti besplatnu solarnu evaluaciju projekta.

 

1. Koliko će vam solarne energije biti potrebno?

 

Da biste odredili prosečnu potrebu energije pogledajte račune za struju iz prošlosti. Možete izračunati koliko solarnih panela vam je potrebno tako što ćete pomnožiti potrošnju energije vašeg domaćinstva po satu sa brojem sučanih sati vašeg podneblja, a zatim podelite sumu sa naponom panela. Koristite primer sa niskim (150V) i visokim naponom (370V) kako biste napraviti opseg.  Naši solarni stručnjaci će se baviti svim ovim proračunima za vas kako bi što preciznije utvrdili rezultat.

 

2. Koja je vaša trenutna potrošnja energije u KW?

 

Pogledajte svoj račun za električnu energiju i potražite potrošnju u KW. Ako račun ne pokazuje prosek dnevnog iznosa, samo podelite mesečni ili godišnji prosek za 30 ili 365 dana respektivno, a zatim podelite ponovo za 24 da biste utvrdili prosečnu potrošnju električne energije po satu.

 

Prosečna dnevna potrošnja energije je ciljni dnevni prosek za izračunavanje solarne potrebe. To je broj kilovat-sati koje je potrebno da solarni sistemi prozvedu, ako želite pokriti 100% vaših potreba za energijom. Važno je napomenuti da solarni paneli ne funkcionišu sa maksimalnom efikasnošću u svakom trenutku. Vremenski uslovi mogu privremeno smanjiti efikasnost solarnog sistema.

 

3. Šta utiče na efikasnost solarnih panela?

 

Nisu svi solarni paneli isti. Fotonaponskih (PV) solarni paneli (najčešće korišćeni na stambenim zgradama) dolaze u opsegu od oko 150 vati do 370 vati po panelu u zavisnosti od veličine panela i efikasnosti. Zbog širokih varijacija u kvalitetu i efikasnosti teško je napraviti generalizaciju o tome koji solarni paneli su najbolji za vas i vaš dom. Što su efikasniji paneli, to je veća snaga koju mogu proizvesti. Konvencionalni solarni paneli obično proizvode oko 250 vati po panelu, sa različitim nivoima efikasnosti.

 

4. Kakav je efekat veličine solarnog panela?

 

Prilikom planiranja postavljanja solarnog sistema potrebno je obrati pažnju na konstrukciju i površinu samog krova kuće. Sa velikom površinom krova možete žrtvovati efikasnost i kupiti veće panele (po nižim troškovima po panelu) kako biste ostvarili ciljanu energiju. Ali, ako je vaša krovna površina ograničena ili ako se delimično nalazi u senci, mogućnost korišćenja manjih panela visokih performansi može biti najbolji način da se maksimalna snaga postigne dugoročno. To će svakako na kraju dovesti do uštede novca.

 

Tipične dimenzije solarnog panela kreću se od 5,4 do 3,25 metara, uz neke varijacije među različitim prozvođačima. Ove dimenzije su manje-više nepromenjene decenijama, ali se efikasnost solarnih panela znatno promenila na bolje.

 

5. Kako finansirati postavljanje solarnog sistema?

 

Ukoliko ste se odlučili za solarni sistem i njegovu instalaciju, dobra vest za vas je da u bankama odavno postoji mogućnost konkurisanja i dobijanja kredita koji su baš dizajnirani za ovu namenu. Banke su prepoznale značaj invesitcije u solarnu energiju i u svoju ponudi kredita uvrstile i ponudu za izgradnju solarnih sistema. Možete odabrati različiti broj kreditnih linija ili se informisati slanjem direktnih upita na web sajtovima banki.Poznavanje odgovora na prethodno navedena pitanja daje vam ideju o idealnom broju panela za potrebe proizvodnje električne energije, ili bar realnog opsega. Profesionalni instalater treba da proceni arhitekturu vašeg krova, ugao sunca i druge faktore kako biste postigli dnevne ciljeve proizvodnje energije.