Solarna energija podstaknuta brzom ekspanzijom, naročito u zemljama u razvoju,  postepeno postaje najpoželjnija opcija za obezbeđivanje električne energije. Investicije u čistu energiju porasle su za 36% na 131 milijardu dolara u zemljama poput Brazila, Južne Afrike i Indije, koje pokazuju impresivne potencijale u vezi sa korišćenjem solarnih sistema.

 

Solarni paneli su strukture stvorene da apsorbuju i iskoriste sunčeve zrake. Pri tome se električna energija stvara prirodno i može se koristiti za napajanje uređaja, za grejanje vode ili pokretanje solarnih pumpi. Jedan od najvećih početnih problema sa solarnom energijom bila je investicija u izgradnju. Međutim, kako je tehnologija sa godinama napredovala, cena solarnih panela postala je prihvatljivija i dostupna skoro svakom domaćinstvu. Posebno je važno uključenje država koje su počele da nude brojne podsticaje, kao što su povraćaj poreza, otkup viška energije i povraćaj dela uloženog novca u izgradnju. Bankarski sektor takođe je kreirao posebne solarne kredite, kao još jedan vid podrške solarnim projektima.

 

Bez obzira na finansijski aspekt solarnih sistema, koji se tiče ogromnih ušteda u toškovima energije, solarna energija promenila je svet na bolje. Visina štete koja izaziva tradicionalno stvaranje električne energije u okruženju je veoma potcenjena. Postoji razlog zašto zaštitnici životne sredine ohrabruju svetski trend solarne energije! Ako instalirate solarne ploče, možete biti sigurni da radite svoj deo kako biste pomogli planeti Zemlji.

 

PREGLED INDUSTRIJE SOLARNIH PANELA

 

Očekuje se da će globalna industrija solarne energije do 2018. biti vredna 500 milijardi dolara, sa rastom od 24.2% od 2018. do 2022. godine. Do 2050. godine očekuje se da će solarna energija postati najveći svetski izvor električne energije. Rast tržišta solarne energije podstaknut je povećanjem zagađenja životne sredine i pružanjem vladinih podsticaja i poreskih popusta za instaliranje solarnih panela. Potražnja za solarnim ćelijama postala je velika zahvaljujući porastu solarnih instalacija na krovu, a potom i povećanju aplikacija u arhitektonskom sektoru. Osim toga, očekuje se i povećanje potražnje za parabolnim koritima i solarnim kulama u proizvodnji električne energije za koncentrisane solarne sisteme.

 

Povećanje fotonaponskih aplikacija podstaklo je potražnju za ćelijama prve generacije koje uključuju i monokristalne i polikristalne ćelije silicijuma. Očekuje se da će segment treće generacije pokazati visoku stopu rasta zahvaljujući tekućem istraživanju i razvoju i povećanju efikasnosti solarnih panela. Privredne ekonomije poput Kine i Japana znatno su povećale proizvodnju solarnih panela zahvaljujući vladinim tarifama i spajanju i kupovini lokalnih proizvođača. Severna Amerika i Evropa uglavnom su se fokusirale na istraživanja kako bi maksimizirale solarni potencijal.

 

Konkurencija je značajno porasla među proizvođačima solarnih panela sa razvojem sistema distribucije električne energije na bazi fotonaponskih sistema. Štaviše, cena solarnih modula značajno se razlikuje u regionima Evrope i Azije-Pacifika, jer je tržište orijentisano na tražnju. Fluktuirajuća cena srebra, koje je glavna sirovina u solarnom modulu, pokreće potrebu za instalacijama solarnih panela i pomaže rast tržišta solarne energije. Na usvajanje tehnologije solarnih sistema na marginama su uticali faktori kao što su pouzdanost, ukupna proizvodnja i konkurentnost. Osim toga, ukupni klimatski uslovi i geografska širina ograničavaju rast tržišta solarne energije, naročito u područjima sa visokom količinom padavina. Potencijal razvoja fotonaponskih (PV) sistema za skladištenje je od suštinskog značaja za povećanje mogućnosti solarnih sistema da zamene postojeće konvencionalne izvore.

 

Rast solarne energije na svetskom nivou je izuzetno dinamičan i varira od zemlje do zemlje. Solarni paneli u 2016. najviše su bili instalirani u Kini, Sjedinjenim Državama i Indiji. U svetu ima više od 24 zemlje s kumulativnim PV kapacitetom većeg od jednog gigavata. Austrija, Čile i Južna Afrika su prešle granicu od jednog gigavata u 2016. Postojeći kapaciteti solarnih sistema u Hondurasu sada su dovoljni za snabdevanje 12,5% električne energije u celoj naciji, dok Italija, Nemačka i Grčka mogu proizvesti između 7% i 8 % njihove domaće potrošnje električne energije.

 

ŠTA SVE ČINI SOLARNI SISTEM

 

Pre nego što se upoznamo sa svim komponentama koje čine jedan solarni sistem, valjalo bi napraviti razliku između samostalnih (Off-grid) sistema i sistema koji su vezani za javnu mrežu (On-grid).

 

Sistem Off-grid solarnih panela je nezavisna instalacija koja nije direktno povezana sa javnom mrežom električne energije. Ovaj solarni sistem koristi bateriju za skladištenje proizvedene energije. Solarni paneli stvaraju energiju za ceo objekata, a energija koja je sačuvana u baterija može se iskoristiti u trenucima kada sunčeva svetlost nije dostupna.

 

Instalacija On-grid solarnih panela direktno je povezana sa javnom mrežom snabdevanja. Ako solarni sistem proizvodi više električne energije nego što je potrebno, onda se višak snage prodaje javnoj mreži. Ako se odlučite za solarni sistem sa On-grid mrežom, imaćete najbolje iz oba sveta - nezavisnost i rezervu energije, uz mogućnost da se višak prozivedene energije proda.

 

Detaljnije o razlici i mogućnostima On-grid i Off-grid sistema možete pročitati na sledećem linku.

 

Solarni paneli dakle pretvaraju sunčeve zrake u električnu energiju u silicijumskim ćelijama koristeći fotone svetlosti od sunca. Ova električna energija se dalje koristi za snabdevanje obnovljivom energijom. Da bismo još bolje razumeli ovaj proces, pogledajmo komponente koje čine solarni sistem.

 

Solarni paneli

 

Solarne fotonaponske ćelije se sastoje od pozitivnog i negativnog filma silicijuma postavljenog pod tanak deo stakla. Kako fotoni sunčeve svetlosti dospeju do ovih ćelije, oni izbacuju elektrone iz silicijuma. Negativno naelektrisani slobodni elektroni se privlače na jednu stranu silicijumske ćelije, što stvara električni napon koji se može sakupljati i kanalisati. Ova struja se prikuplja ožičavanjem pojedinih solarnih panela zajedno u serijama kako bi se formirao solarni fotonaponski niz. U zavisnosti od veličine instalacije, više žica solarnih fotonaponskih kablova se završava u jednoj električnoj kutiji. Električna energija proizvedena u ovoj fazi je DC (jednosmerna struja) i mora se pretvoriti u AC (naizmenična struja) kako bi bila pogodna za upotrebu i funkcionisanje kućnih aparata.

 

Kod većine solarnih sistema solarni paneli se postavljaju na krovima ili na mestu koje je osunčano tokom celog dana, bez senki. Solarni paneli koji se nalazi na jugu obično pružaju optimalan potencijal za sistem, ali i druge orijentacije mogu obezbediti dovoljnu proizvodnju energije. Značaj senke i efikasnosti ne može se potcenitii. U solarnom panelu, ako je čak i samo jedna solarna ćelija zatamnjena, proizvodnja električne energije će biti smanjena za više od polovine. Zato iskusni instalateri pažljivo identifikuje potencijalne oblasti senke pre instalacije solarnih panela. Najčešće korišćenji solarni paneli jesu monokristalni i polikirstalni, koji se razlikuju u tehnici prozvodnje i efikasnosti.

 

Invertor (pretvarač)

 

Invertor ili pretvarač struje se obično nalazi na pristupačnoj lokaciji. Invertor se često montira na spoljašnji bočni zid kuće u blizini solarnih panela. Budući da invertori mogu stvarati malo buke, to bi trebalo uzeti u obzir prilikom odabira lokacije. Invertor pretvara električnu struju koja generiše solarni paneli na 120-voltni AC, koji se može odmah upotrebiti povezivanjem pretvarača direktno sa namenskim prekidačem.

 

Invertor, brojilo za proizvodnju električne energije i mrežni broj električne energije su spojeni, tako da će električna energija koja je proizvedena solarnim sistemom prvo potrošiti od strane uređaja koji je koriste. Ukoliko je solarni sistem On-grid, svaki višak proizvedene energije preneće se putem javne mreže. O ulozi invertora počitajte više na linku.

 

Kontroler

 

Svaki solarni sistem sa skladištenjem energije zahteva način regulisanja toka energije u baterije. Regulacija sprečava prekomerno punjenje baterija i potencijalno stvaranje štete. Davanje baterijama što je više mogući životni vek je važna funkcija kontrolera punjenja. Kontroleri punjenja su u poslednje vreme preuzeli nekoliko novih karakteristika na tržištu, uključujući povećanje kapaciteta, pošto postižu veće radne napone kako bi se prilagodili većim sistemima. Drugo poboljšanje je bolja fleksibilnost, više je kontrolora koji koriste poboljšane otporne dizajne koji rade pod većim ekološkim ekstremima sa manje održavanja. Ovo je veoma važno, pošto su kontrolori punjenja često bili Ahilova peta solarnih sistema. Nov dizajn sada omogućava da se solarna energija koristi u zahtevnije oblasti koje zahtevaju električnu energiju, uključujući istraživačke stanice, daljinske telekomunikacione lokacije i rudarske i energetske operacije.

 

Baterija za skladištenje energije

 

Skladištenje energije pomaže u rešavanju problema varijabilnosti sa obnovljivim izvorima. Baterije pružaju određenu slobodu i sigurnost u upravljanju proizvededno  energijom, koja je tako sačuvana može korisiti noću ili u trenucima kada vremenske prilike ne omogućavaju rad solarnih panela. Za ove jedinstvene zahteve postoje različiti tipovi baterija.

Dimenzioniranje baterije je neophodno, ali ga korisnici i instalateri često zanemaruju. Važno je znati potrebu potrošača i pravilno planirati. Mnogi online kalkulatori proizvođači baterija i drugi softveri pojednostavljuju određivanje kapaciteta baterije za potrebe opterećenja.

Postoji nekoliko faktora koji treba uzeti u obzir prilikom utvrđivanja ukupnih troškova vlasništva nad životnim vekom baterije.

• Cena: Baterija sa niskom cenom je uvek atraktivna, ali ako niska cena dolazi na račun kvaliteta i trajanja baterije, potreba za čestim zamenom baterija može povećati troškove tokom vremena.

• Kapacitet: kapacitet baterije je važan jer je meri količine energije koja se može skladištiti u bateriji.

• Napon: napon se mora znati da bi se obezbedilo da odgovara sistemskim zahtevima. Napon od baterije se često određuje specifikacijama invertora.

• Životni vek ciklusa: najkritičniji je životni vek ciklusa koji obezbeđuje broj ciklusa pražnjenja/punjenja koje baterija može da obezbedi pre pada kapaciteta do određenog procenta nominalnog kapaciteta. Baterije različitih proizvođača mogu imati isti kapacitet i energiju i biti slične po težini. Ali dizajn, materijali, proces i kvalitet utiču na to koliko dugo će baterija ispravno raditi.

 

Ostale komponenete solarnog sistema

 

Solarni sistem čine i druge pomoćen komponete poput električng razvodnog ormara sa osiguračima, kablova, dodataka za instalaciju solarnih panela na krovovima i svi uređaji koji su potrošači u domačinstvu ( sijalice, bojleri, televizori…).

 

PRIMENA SOLARNIH PANELA

 

Postoji mnogo praktičnih primena za korišćenje solarnih panela. Sa razvojem tehnologije, ali i njihove dostupnosti običnim domaćinstvima, solarni paneli pretenduju da u budućnosti budu glavni izvor električne energije. Solarni paneli se mogu koristiti u poljoprivredi kao izvor energije za navodnjavanje obradivih površina. Manji solarni paneli postali su glavni deo svake jedrlice ili broda. Sa druge strane prenosni solarni paneli odlični su za putovanja i kampovanje, kada nije dostupan nijedan komercijalani izvor energije.

 

Solarni paneli za domaćinstva

 

Sa padom cena solarnih panela i povećanjem informisanosti ljudi o svim pogodnostima i uštedama koje mogu ostvariti, ugradnja solarnih panela na krovima domaćinstava u konstantnom je rastu. Između 2010. i 2017. godine troškovi instalacije solarne energije pali su za više od 70%. Jednostavnost postavljanja solarnih panela i održavanja je dodatna prednost. Solarni paneli su tradicionalno postavljeni na krov kuća, gde se može dobiti maksimalna količina sunčeve svetlosti, uz zavodvoljenje estetike. Solarni paneli su dizajnirani da se suoče sa svim vremenskim uslovima. Ukoliko i dođe do oštećenja, lako se mogu popraviti. Sveobuhvatna jednostavnost osigurava pouzdanost i lako održavanje. Većina solarnih panela ima dug životni vek jer nema pokretnih dijelova. Solarni paneli kućnih aparata mogu raditi duže od 25 godina. Budući da nema uticaja na životnu sredinu, stvaranje zelenog doma sa solarnom energijom znači da doprinosite budućnosti i zdravlju planete.

 

Da biste odredili koliko je solarnih panela potrebno za vašu kuću bitno ja da definišete ciljeve potrošnje i deo potrošnje koji želite da prebacite na solarnu energiju. Svakako bitna činjenica jeste i mogućnost finasiranja cene solarnih panela. U vodiču za optimalan broj solarnih panela za kuću možete se upoznati sa najbitnijim činjenicama planiranja prelaska na solarnu energiju. A ako se još uvek dvoumite oko prelaska na solarnu energiju na ovom linku upoznajte se sa svim njenim prednostima.

 

Solarni paneli za vikendice

 

Solarni paneli pokazali su se odličnim za manje objekte i vikendice u kojima se ne boravi tokom cele godine. Tek jedan par solarnih panela sa pratećim komponentama i baterijom dovoljan je da zadovolji potrebne prosečne vikendice na planini ili moru. Kako i kod kuća, u kojima se boravi tok cele godine, i ovde je neophodno izračunati potrošnju svih uređaja i na taj način utvrditi broj solarnih panela za vikendicu. Odgovor na pitanje kako odabrati pravi solarni sistem za vikendice dobićete na sledećem linku.

 

Solarni paneli za navodnjavanje

 

Solarna energija poslednjih godina ušla je na velika vrata u poljoprivredni sektor, pre svega u oblasti navodnjavanja obradivih površina. Jedan od najvećih problema automatskog navodnjavanja “kap po kap” jeste dopremanje goriva za pokretanje pumpi ili korišćenje javne mreže. Ovo je posebno poblem na nepistupačnim lokacijama kome se dodaje i potencijalna mogućnost zagađenja zemljišta, ukoliko se kao izvor energije korisiti gorivo. Solarni paneli pokazali su se kao idealno rešenje ovih problema. Ne samo da je energija koju stvaraju gotovo nepresušna, već su pogodni i za sve lokacije, uz minimalno održavanje solarnog sistema. U zemljama poput Indije i Kine solarni paneli se u funkciji navodnjavanja naširoko koriste. Ukoliko se bavite poljoprivredom i posedujete veliko imanje, solarne pumpe za navodnjavanje mogu biti odlična investicija.

 

Solarni paneli za grejanje vode

 

Solarni bojleri, takođe nazvani i solarni sistemi za toplu vodu, jesu ekonomični način za stvaranje tople vode za domaćinstvo. Mogu se koristiti u bilo kojoj klimi jer je gorivo koje koriste svuda dostupno. Solarni sistemi za grejanje vode uključuju rezervoare za skladištenje i solarne panele, odnosno kolektore. Solarni kolektor je uređaj koji pretvara sunčevo zračenje iz Sunca u toplotu, koja se zatim prenosi na neku tečnost. Ovi uređaji se prvenstveno koriste za aktivno solarno grejanje i omogućavaju zagrevanje vode za ličnu upotrebu. Solarni kolektori uglavnom se montiraju na krov i moraju biti vrlo čvrsti jer su izloženi različitim vremenskim uslovima. Upotreba solarnih kolektora daje alternativu tradicionalnom domaćem zagrevanju vode pomoću stujnog bojlera, što potencijalno smanjuje troškove energije tokom vremena. Kao i u domaćim uslovima, veliki broj ovih kolektora može se kombinovati u nizu i koristiti za generisanje električne energije u solarnim termoelektranama. Pravilna instalacija solarnih kolketora zavisi od mnogih faktora. Ovi faktori uključuju broj sunčanih sati, klimatske uslove, zahteve lokalnog građevinskog objekta i pitanja bezbednosti. Kapacitet bojlera od 100 litara za stambenu upotrebu može godišnje uštedeti i do 1500 jedinica struje. Solarni sistemi za grejanje vode svakako su opcija kojom se mogu ostvariti velike uštede u troškovima energije.

 

Solarni paneli za brodove i čamce

 

Solarni paneli za brod postaju sve popularniji jer su dobra alternativa punjenju baterije dizel motorima. Takođe su relativno jednostavni za instalaciju u postojećem električnom sistemu na brodu i dolaze u fleksibilne verzije koje se mogu instalirati na svim površinama broda. Potrebno je izračunati potrošnju svih uređaja na brodu i shodno tome odrediti broj neophodnih, kao i vrstu solarnih panela. Ukoliko vas interesuju solarni paneli za brod informišite se na ovom linku .

 

Solarni paneli za bazene

 

Korišćenjem solarnih panela možete značajno smanjiti troškove grejanja bazena. Solarni paneli su cenovno konkurentni i gasnim i toplotnim pumpama, a imaju veoma niske godišnje operativne troškove. Zapravo, grejanje solarnog bazena je najisplativija upotreba solarne energije u mnogim klimatskim uslovima. Većinu solarnih sistema za grejanje bazena čini solarni kolektor, filter, pumpa i ventil regulacije protoka vode. Voda iz bazena se pumpa kroz filter, a zatim preko solarnog kolektora se zagreva pre nego što se vrati u bazen. U toplim klimatskim uslovima, solarni kolektor se takođe može koristiti za hlađenje bazena tokom vrelih letnjih meseci cirkulišući vodu kroz kolektore noću.

Solarni sistemi za grejanje bazena koriste i direktno i difuzno sunčevo zračenje. Zbog toga, čak i ako ne živite u toploj i sunčanoj klimi, vaša lokacija i dalje može imati adekvatan solarni izvor. U suštini, ako zgrada ima površine koje nisu po senkom i uglavnom je okrenuta ka jugu, dobar je kandidat za solarni sistem grejanja bazena.

 

Solarni paneli za kampovanje (prenosni solarni paneli)

 

Prenosni solarni paneli nude fleksibilost i mobilnost prilkom putovanja ili odlaska na kampovanje u prirodu. Ovi solarni paneli vrlo su jednostavni za korićenje i odličan izvor energije kada niste u mogućnosti da se priključite na javnu mrežu. Dolaze u nekoliko oblika, uz dodatne komponete poput invertora i baterije za skladištenje. Uzimajući u obzir vaše potrebe možete odabrati između prenosivih preklopnih solarnih panela, fiksiranih panela (na primer na krovu automobila) ili solarnog ćebeta. Energija koji ovi solarni paneli prozvedu dovoljna je za napajanje lampi, televizora, ventilatora i drugih uređaja koji se obično nose na kampovanje. Za detaljnije informacije o prenosnim solarnim panelima pročitaj više na blogu.

 

Solarne elektrane

 

Solarna elektrane svoj rad zasnivaju na konverziji sunčeve svetlosti u električnu energiju, bilo direktno korišćenjem fotonaponskih panela, ili indirektno korišćenjem koncentrisane solarne energije. Koncentrisani sistemi solarne energije koriste ogledala i sisteme za praćenje kako bi fokusirali veliki deo sunčeve svetlosti u mali svetlosni zrak. Veruje se da su solarne elektrane budućnost u proizvodnji čiste energije. Najveće solarne elektrane nalaze se u Kaliforniji i Indiji. Investicija u solarne elektrane povećala se za 150% u 2017. godini. Iako je ideja o velikim solarnim projektima uglavnom zaživela u državama koje imaju podršku i subvencije od strane ministarstava, dostupnost solarnih panela kako i pad cena, dali su priliku i manjim ulagačima. Mogućnost da se sav proizvedeni višak energije proda javnoj mreži velika je motivacija da solarnih elektrana bude sve više.

 

UGRADNJA I INSTALACIJA SOLARNIH PANELA

 

Solarni sistemi se sastoje od niza solarnih panela, montažnog sistema, invertora i kontrolora. Solarni paneli generišu struju direktno iz sunčeve svetlosti. Invertor zatim pretvara DC (jednosmernu) struju proizvedenu od solarnih panela u nazimeničnu električnu struju kako bi se mogla koristiti u kući. Invertor se najčešće postavlja u blizini glavnog panela bilo unutra ili spolja. S obzirom da je napravljen sa čvrstom elektronikom i radi bolje u uslovima hladnijeg prostora, invertor se treba postaviti van popodnevnog sunca. Obično je najbolja lokacija blizu glavnog električnog panela. Kompjuterizovani kontroler takođe reguliše solarnu energiju i osigurava performanse. Standardni sistem je dizajniran da prekine rad u momentu prekida napajanja. Aplikacijama koje nisu priključene na mrežu ili zahtevaju rezervno napajanje, takođe su potrebne i baterije.

 

Za većinu kupaca, stambenih ili komercijalnih, krov je najbolja lokacija za instalaciju solarnog panela. Uglavnom postoje strukturne specifikacije koje zahtevaju solarni paneli. Sve što je potrebno je montaža hardvera i povezivanje sa instalacijama kuće. Ako krov nije adekvatan ili poželjan, na raspolaganju su druge opcije za montažu, uključujući tendu ili opcije za montiranje na terenu. Video ispod pokazujuje šta je sve uključeno u instalaciju solarnih panela na tipičnom krovu.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Dr6UEtngtdU" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

 

Od kupovine do instalacije solarnog solarnog sistemi njegovog puštanja u rad prolazi se kroz nekoliko koraka:

 

  1. Odabir i kupovina solarnog sistema

Pre kupovine solarng sistem potrebno je da razmete potrošnju kuće ili drugog objketa. Najednostavniji postupak jeste da na pravite spisak svih uređaja koji koriste struju, njihovu potrošnju i vreme rada. Na osnovu ove informacije prodavac može dati predlog najadekvatnijeg solarnog sistema koji će ispuniti zahteve potrošnje. U obzir se uzima i konstrukcija krova ili nekog drugog meste gde će solarni paneli biti instalirani.

 

      2. Poseta inžinjera objektu na kome će biti instalirani solarni paneli

Nakon kupovine odabranog solarnog sistema uslediće poseta inžinjera koji će proceniti stanje krova kako bi se osiguralo da je postavlanje moguće i sigurno. Takođe će pogledati električnu kutiju da bi procenio da li postoji potreba za nadogradnjom. Ako inžinjer zaključi da je potrebno nadograditi električni panel, to znači da će novi solarni paneli zahtevati više ampera, a kapacitet ampera električne kutije će morati da se poveća. Posetu inžinjera treba razlikovati od dolaska instalatera koji procenjuje krov, njegov nagib, senke, pre nego što se solarni paneli kupe.

     3. Instalacija solarnog sistema

Instalacija solarnog sistema obično započinje istog dana kada sve kompomente budu dopremljene do objekata na kom će se instalirati. Instalater će proces započeti pripremajući krov i obezbediti da se svi solarni paneli pravilno montiraju. Potom se stavljaju električne instalacije koje će se povezati sa električnim panelom kuće i opštim sistemom napajanja. Nakon završetka električnih instalacija, postaviće se konstrukcija na koju će se pričvrstiti solarni paneli. Na kraju se vrši povezivanje invertora na solarne panele. Vremenski okvir za instalaciju će se kretati od jednog do maksimalno tri dana, u zavisnosti od veličine sistema koji se instalira.

    4. Odobrenje i međusobno povezivanje komponenti

Poslednji korak ulaska u solarni sistem je finalna provera sistema koja uključuje proveru da li je električno ožičenje učinjeno ispravno, montaža sigurno i čvrsto pričvršćena, a ukupna instalacija zadovoljava standarde. Puštanje solarnog sistem u rad je svakako značaj trenutak jer od tog trenutka prestajete da jednim delom, ili celokupno, budete zavisni od javne mreže.

 

Solarni panele možete uz malo veštine postaviti i sami. Pročitajte vodič u nekoliko koraka koji će vam olakšati instalaciju.

 

GARANCIJA SOLARNIH PANELA

 

Solarni paneli poznati su po svojoj izdržljvosti i višegodišnjoj efikasnosti rada. Savremena tehnologija napredovala je do te mere da danas solarni paneli mogu efikasno raditi i proizvoditi energiju i preko 25 godina! To značni da kada ih jednom postavite na krovu svoje kuće bićete obzbeđeni u narednim decenijama. Imajuću vidu da cene javne struje i drugih konvencionalnih izvora energije rastu svake godine, ulaganje u solarnu energiju je zapravo ulaganje u budućnost.

 

Garancija solarnih panela uključuje 3 osnovne vrste:

 

  • Garancija za performanse - ova granacija odnosi se na efikasno funkcionisanje solarnih panela tokom godina rada. Izračunato je da solarni panel u proseku gubi oko 0,7% od svoje originalne vrednosti proizvodnje godišnje. To znači da će solarna ploča za dve decenije izgubiti do 30% prvobitno proizvedene vrednosti. S obzirom da je ovaj gubitak predvidljiv, proizvođači solarnih panela u mogućnosti su da ponude granciju za preformanse.
  • Garancija za opremu - solarni paneli mogu biti fizički oštećeni ili imati bilo kakve nedostatke nastale u proizvodnji. Garancija za opremu je upravo osiguranje od ovakvih situacija i znači da će solarna ploča biti zamenjena ukoliko se pokaže da ne odgovara specifikacijama. Ova grancija obično se daje na do 15 godina, dok će premijum modeli solarnih panela imati 25 godina.
  • Garancija za rad - ovu granciju daju solarni instalateri koji su postavljali krovne konstrukcije sa solarnim panelima. To znači da se daje garancija da su radovi uspešno izvršeni i da će solarni sistem funkcionisati.

 

Ukoliko želite da saznate više o garanciji solarnog sistema pročitajte blog na linku.

 

CENA SOLARNIH PANELA

 

Istraživanje je pokazalo da će prosečan vlasnik solarnog sistema uštedeti preko 40.000 evra u toku 20 godina od instalacije sistema. Solarni paneli verovatno će stvarati električnu energiju u sličnom stepenu kao i kada su napravljeni za više od 30 godina, možda čak i preko 40 godina sa redovnim održavanjem. Sa druge strane, opcije finansiranja i štednja stvarno zavise od toga gde živite i nekih ličnih okolnosti (koliko i kako trenutno trošite na struju). Dakle, ono što stvarno treba da uradite je da dobijete solarnu ponudu, ako ste zainteresovani da saznate koliko je cena solarnih panela za vašu kuću.

 

Elektroprivreda Srbije uradila je istraživanje koje je pokazalo da domaćinstva u Srbiji troše pet puta više struje po jedinici BDP-a nego što je to slučaj u Evropskoj uniji. Ako se uzme u obzir da je prosečna potrošnja domaćinstva u Srbiji oko 400 kilovata a u Evropi 250 kilovata, dolazimo do zaključka da se u Srbiji troši 60 % struje više od onih koji žive u EU. Imajuću u vidu da se u našoj zemlji stanovnici uglavom pomoću struje greju i hlade, investicija u solarne panela nameće se kao odlična alternativa koja omogućava drastično smanjenje troškova.

 

Odluka o prelasku na solarnu energiju pokreće pitanje cene solarnih panela koji će najefikasnije zadovoljiti potrebe domaćinstva. Usled razvoja tržišta pristuno je drastično opadanje cene solarnog panela, pa je čini se nikada bilo lakše odlučiti se za prelazak na solarnu energiju.

 

Cena solarnih panela zavisiće od vrste, kvaliteta i veličine panela. Skuplji paneli sa sobom nose i dužu garanciju na rad. Za početak je potrebno pažljivo izanalizirati potrošače energije, kako bi se na osnovu toga odabrao najbolji i najefikasniji solarni sistem. Ukupnu investiciju u solarne panela moguće je povratiti nakon 7 godina, uz informaciju da solarni sistem ima garanciju preko 25 godina. Zaključak je da ćete nakon sedme godine praktično dobijati besplatnu energiju.

Ukoliko vas zanimaju dodatne informacije o cenama solarnih panela posetite link.

 

KAKO FINANSIRATI SOLARNE PANELE

 

Solarni paneli su izvrsna dugoročna ulaganja, ali sva investicija zahteva određena sredstva. Možda se pitate: "Mogu li ih priuštiti?" Kao prvo, pogledajmo zašto su solarni paneli dobra investicija. Jasno je da će razlog broj jedan za instaliranje solarnih panela biti smanjenje računa za električnu energiju. U nekim slučajevima, može se i u potpunosti isključiti sa javne mreže. Sa instalacijom solarnih panela na kuću njena tržišna vrednost raste. Ovo je uvek dobra vest, ukoliko se u nekom trenutku u budućnosti desi prodaja. Zaštita životne sredine je posljednja, ali svakako ne i najmanje bitna stvar.  

 

Instaliranje solarnih panela zahteva početna ulaganja koja mogu biti različita u zavisnosti od kompleksnosti projekta. Analiza potrošnje električne energije koja se želi dobiti iz solarne energije od značaja je za što ekonomičnije i efikasnije projketovanje solarnog sistema. Da bi ste izračunali period povraćaja investicije u solarni sistem, potrebno je da odredite kombinovane troškove i godišnju dobit od prelaska na solarnu energiju. Za ovu analizu potrebne su sledeće informacije:

  • bruto cena solarnih panela
  • vrednost finasijskih podsticaja
  • prosečna mesečna potorošnja električne energije
  • procenjena prozvodnja električne energije iz solarnih panela

 

Za proces izračunavanje perioda vraćanja investicije pročitajte tekst na linku.

 

Ukoliko imate ograničen bužet za investiranje prepreku možete prebroditi korišćenjem specijalnih solarnih kredita. Banke su prepoznale značaj ulaganja u solarnu energiju i kreirale posebne kreditne pakete za sve one koji žele da ulože u obnovljive izvore energije. Solarni krediti imaju istu osnovnu strukturu i ali nešto drugačije uslove u odnosu na druge kredite.

 

Banke na teritoriji Srbije prate trendove koji se tiču podrške solarnih projekata. Krediti za solarnu energiju dostupni su o nekoliko banaka, a više o tome možete pročitati na blogu.

 

U Srbiji je prema informacijama iz ministarstva u toku priprema Fonda za energetsku efikasnost iz kojeg će vlasnici kuća i stanova moći da povlače sredstva za izradu izolacije kuća, kao i za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti poput instalacije solarnih panela i toplotnih pumpi.

 

Uz dobro planiraje finasija cena solarnih sistema više neće prestavljati problem u realizaciji ciljeva. Prosečan period povraćaj investicje u solarne panele iznosti 7 godina, a kako je njihov vek funkcionisanja i preko 25 godina, bićete osigurni na besplatnu energuju.

 

SOLARNI KALKULATOR

 

Finansijske prednosti korišćenja solarne energije sada su dobro dokumentovane. Sistemi solarnih panela zapravo funkcionišu kao investicije sa velikim stopama povraćaja, a vlasnici kuća koji generišu električnu energiju iz solarne energije stiču korisnost smanjenjem ili eliminacijom računa za električnu energiju.

 

Ukoliko se još uvek premišljate oko kupovine solarnih panela iskoristite solarni kalkulator kako biste izračunali potrošnju energije u kući i na taj način odabrali najbolji solarni sistem. Solarni kalkulatror funkcioniše izuzetno jednostavno. U predviđena polja potrebno je da unesete mesečnu potrošnju struje, koju ćete pronaći na poslednjem računu, a zatim odredite koji procenat potrošnje želite da bude zamenjen solarnom energijom. Kalkulator će nakon unosa informacija predložiti najefikasniji solarni sistem za vaše potrebe, sa svim neophodnim komponentama. Za detaljnije informacije pročitajte tekst na blogu, a solarni kalkulator možete pronaći ovde.

 

ZALJUČAK

 

S razlogom se ističe da je energija budućnosti upravo solarna energija. Gotovo neograničena, sa proizvodnjom koja ne zagađuje okolinu, solarna energija u poslednjoj deceniji doživljava procvat. Cene konvencionlnih izvora povećavaju se svake godine, što je jedan od glavnih razloga zašto sve više domaćinstava razmišlja o postavljanju solarnih panela na krovu kuće. Tehnologija panela se konstantno unapređuje, a pad cena solarnih ohrabruje sve veći broj domaćinstava da pređu na solar. Solarni paneli pronašli su svoju ulogu i u poljoprivredi kod navodnjavanja, u grejanju vode i bazena i kod solarnih elektrana koje mogu snabdevati i nekoliko kuća istovremeno. S obzirom na geografski položaj Srbija predstavlja idelano tlo za maskimalno korišćenje solarne energije. Uz planiranu aktivnu podršku države i u Srbije se očekuje solarni bum u narednim godinama.