Solarni sistem za navodnjavanje - zašto ga odabrati?

 

U savremenoj poljoprivredi veruje se da su sistemi za navodnjavanje čiji je glavni izvor napajanja solarna energija budućnost proizvodnje. Ekonomični, ekološki, bez potrebe za velikim odrržavanjem, solarni sistemi za navodnjavanje idealni su za zadovoljenje potreba za vodom za navodnjavanje, vodosnabdevanje u zajednici, stočarstvo ili u druge svrhe.

Solarni sistem za navodnjavanje sastoji od jednog ili više solarnih panela, solarnih pumpa (uglavnom centrifugalna pumpa), akumulatora, elektronskih kontrola ili upravljačkog uređaja, a u nekim slučajevima i dodatne baterije. Ovakvi solarni sistemi koriste energiju sunca, koja se uz pomoć solarnih panela pretvara u električnu energiju, a zatim skladišti u akumulatore koji se koriste za aktiviranje pumpi za navodnjavanje. Ceo sistem moguće je povezati sa daljinskim upravaljanjem, čime se funkcionalnost solarnog sistem podiže na još viši nivo upotrebe i korisnosti.

 

Kako funkcioniše solarna pumpa?

 

Pumpa na solarnom pogonu radi kao i sve druge dostupne i najčešće korišćene vodene pumpe. Glavna razlika je u tome što solarne pumpe rade na solarnu energiju i ne zahtevaju bilo koje drugo gorivo (dizel, kerozin, gas) ili spoljni izvor električne energije da bi isporučile vodu. Sunčevi zraci padaju na fotonaponske (PV) solarne panele koji proizvode struju. Pumpa na solarni pogon jednom instalirana, nema ponavljajuće troškovi električne energije ili goriva.

U osnovi jedan solarni sistem za navodnjavanje čine tri komponente:

  • Solarni niz: skup solarnih panela koji su postavljeni paralelno, koji omogućavanju stvaranje potrebne struje za pokretanje solarne pumpe.

  • Kontrole: uređaj koji regliše rad pumpe, u zavisnosti od energije koja se dobija iz solarnih panela.

  • Solarna pumpa: sastoji se od motora koji stvara pokrete i pumpe koja pomera vodu pod pritiskom.

 

Nedostatak sunčeve svetlosti utiče na rad solarnih pumpi. Međutim, u tim danima solarna pumpa se može priključiti na električnu mrežu ili na generator. Takav aranžman treba da se uradi samo nakon konsultacije sa proizvođačem solarne pumpe za vodu.

 

Moderni solarni paneli imaju adekvatne sigurnosne karakteristike i malo je verovatno da će ih oštetiti oluja i grad. Međutim, u retkim slučajevima, direktan udar groma može izazvati oštećenje solarnih panela. Ali rizik od udara groma može se ublažiti integracijom spoljašnjeg sistema gromobranske zaštite.

 

Radni vek solarne pumpe ide i do 25 godina

 

Solarni sistem za navodnjavanje zahteva minimalno održavanje koje uključuje čišćenje panela na redovnoj osnovi. Čišćenjem se održava efikasnost solarog panela jer prljava površina panela smanjuje izloženost solarnom zračenju od prašine i prljavštine na njoj.

 

U poređenju sa dizel pumpama, solarne vodene pumpe imaju značajno duži životni vek trajanja i nastavljaju da proizvode električnu energiju čak i duže od 25 godina.

 

Zašto su solarne pumpe za navodnjavanje korisnije od konvencionalnih električnih pumpi?

 

Prednosti solarnih pumpi za navodnjavanje u odnosu na konvencionalne električne pumpe su broje i date su u nastavku:

 

  • Solarne pumpe za vodu ne zahtevaju nikakvo gorivo ili struju. Jednom instalirane, pumpe ne podrazumijevaju ponovljene troškove električne energije ili goriva;

  • Solarne pumpe nemaju probelma sa uticajem struje (nizak napon ili jednofazni problemi);

  • Mogu se instalirati u udaljenim područjima gde električna energija nije dostupna ili je dizel gorivo teško dopremiti;

  • Uključuju niske troškove održavanja, jer solarne pumpe za navodnjavanje imaju manje pokretnih delova u poređenju sa pumpom na dizel pogon i time imaju manje šanse za habanje i kvarove;

  • Nisu potrebna maziva za rad, pa zato ne postoji mogućnost za kontaminaciju vode i zemljišta zbog maziva;

  • Jednostavne su za rad.

 

Vrste solarnih pumpi za navodnjavanje

 

Postoji nekoliko različitih tipova solarnih pumpi u zavisnosti od toga kako su klasifikovanie. Ali prvenstveno razlikujemo četiri vrste: potapajuće pumpe i površinske pumpe, pumpe sa jednosmernom strujom (DC) i pumpe za naizmeničnu struju (AC).

 

Potopljene pumpe - Kao što joj ime isugeriše, ova solarna pumpa se nalazi ispod nivoa zemlje i ostaje potopljena pod vodom. Usisna glava potopljene pumpe je iznad dubine od 10 metara. Instalacija ovih pumpi se vrši kopanjem bušotine, što dovodi do povećanja troškova instalacije i održavanja.

 

Površinske pumpe: Površinske pumpe ostaje van vode i na otvorenom. Kako su na površini, ove pumpe su lakše za instaliranje i održavanje. Međutim, one nisu pogodne za duboku vodu.

 

DC pumpa: Ova pumpa radi na motoru koji radi na jednosmernoj struji, pa zato ovom tipu solarne pumpe nije potrebna baterija ili pretvarač.

 

AC pumpa: Motor ove pumpe radi na naizmeničnoj struji, što znači da se jednosmerna struja, proizvedena od strane solarnih panela, pretvara u naizmeničnu uz pomoć pretvarača. Konverzija iz jednosmerne u naizmeničnu pak dovodi do gubitka snage od proizvodnje do potrošnje.

 

Solarni sistem za navodnjavanje može se prilagoditi gotovo svakoj lokaciji

 

Postoje određeni kriterijumi za odabir lokacije solarnih panela i pumpe. U slučaju solarnih panela, oni bi trebalo da budu instalirani na prostoru bez senki i prašine, u pravcu maksimalnog solarnog zračenja. Takođe, površina na kojoj se montiraju paneli treba da bude ravna. Paneli bi trebalo biti lako dostupni za čišćenje i što bliže pumpi i izvoru vode. Sa druge strane, pumpe treba postaviti blizu solarnih panela, ali unutar područja za navodnjavanje. Ako postoji više izvora vode, treba izabrati izvor sa najvišim nivoom za postavljanje pumpe.

 

Koliki prostor može navodnjavati solarni sistem?

 

U praksi se pokazalo 2 HP solarna pumpa može poslužiti za navodnjavanje oko 2 hektara zemljišta, dok sa 7,5 HP solarnom pumpom možete navodnjavati i do 10 hektara zemljišta. Ovi podaci mogu varirati u zavisnosti od nivoa podzemne vode i vrste navodnjavanja potrebnog za određeni usev.