Razlike između offgrid i ongrid sistema

 

Solarni sistemi i obnovljiva energija imaju puno prednosti, ali su samostalni (offgrid) sistemi složeniji i zahtevaju više održavanja nego sistemi vezivani sa mrežom (ongrid). Pre nego što odlučite da li želite da se isključite sa mreže ili ne, upoznajte se sa razlikom izmđu ova dva sistema, kao i njihovim prednostima i manama.

 

Tipovi solarnih sistema

 

Danas razlikujemo tri osnovne kategorije obnovljivih sistema električne energije, iako ih u budućnosti može biti i više.

 

Offgrid sistemi

 

Samostalni solarni sistemi izvan mreže (offgrid sistemi) su potpuno nezavisni od javne mreže. Sa izuzetkom sistema direktne upotrebe, kao što su pumpa za vodu ili ventilacija sa PV-pogonom, samostalni offgrid sistemi moraju imati baterije za obezbeđivanje energije tokom vremena slabog unosa (oblačni dani) ili visoke upotrebe.

 

Komponente koje ćete pronaći u offgrid sistemu uključuju sledeće:

 

  • Solarni paneli

  • Pretvarač

  • Električna zaštitna oprema kao što su prekidači, osigurači i prekidači

  • Sistem za praćenje proizvodnje i prenosa energije

 

Ongrid sistemi

 

Ongrid sistemi su prilično slični samostalnim offgrid sistemima. Koriste baterije, ali su priključeni na javnu mrežu, tako da na mrežu mogu poslati višak električne energije koju generiše solarni sistem, ili je upotrebiti kada je to potrebno.

 

Komponente koje čine solarni sistem na mreži uključuju sledeće elemente:

 

  • Solarni paneli

  • Baterija

  • Inverter

  • Kontroler punjenja koji sprečava prekomerno punjenje baterije

  • Električna zaštitna oprema kao što su prekidači, osigurači i prekidači

  • Sistem za praćenje i balansiranje potrošnje energije sa proizvodnjomPrednosti i mane offgrid sistema

 

Nezavisnost je glavni razlog zašto se odlučiti za offgrid sistem, kada je javna mreža dostupna. Offgrid sistemi ne podležu uslovima ili javnim politikama države, niti su vlasnici sistema podložni povećanju cene ili restrikciji struje. Osim ako ne možete priuštiti veiliki solarni sistem, offgrid sistemi teže da vas primoravaju da efikasno koristite električnu energiju. Ovo je velika prednost ako držite do ekološke vrednosti. Neki od najefikasnijih domova u zemlji pripadaju ljudima koji nisu na javnoj mreži. Kada morate da proizvedete svu svoju energiju samo sa raspoloživim resursima, uvek ćete razmišljati kako je mudro iskoristiti.

 

Međutim, kada odlučite da izađete iz mreže, morate preuzeti odgovornost održavanja sistema. Offgrid sistemi takođe koriste baterije za skladištenje električne energije, ali baterije ne traju večno. U stvari, njima će biti potrebna zamena svakih pet do petnaest godina. Baterije imaju još jedan, manje opipljiv trošak, a to je energetski otpad. U najboljem slučaju, baterije su 90% efikasne. To znači da ako upotrebite onu od 10 kilovat-sati (kVh), izvući ćete manje od 9 kVh. Sa godinama njihova efikasnost opada, a na njih utiče i temperatura. U poređenju sa ongrid sitemima, samostalni offgrid sistemi imaju još jednu ozbiljnu manu - višak energije ostaje neiskorišćen. Sa većinom solarnih offgrid sistema se jednostavno isključuje od strane kontrolera kada su baterije pune, tako da se energija nikada ne generiše.

 

Offgrid solarni sistem može biti zadovoljavajuća, ali i velika odgovornost. Neophodno je biti voljan da prilagodite svoje električne aktivnosti promenama u vremenu, ili budite spremni za pokretanje generatora fosilnim gorivom kad god priroda ne sarađuje sa vama.

 

Prednosti i mane ongrid sistema

 

Korišćenje obnovljive energije preko ongrid sistema izbegavate većinu, ako ne i sve nedostatke offgrid sistema. Svakako najveća prednost je baterija koja može apsorbovati sav višak energije. Uz solarni sistem sa ongrid mrežom nema apsolutne potrebe za očuvanjem struje ili promenom načina života. Možete da izaberete da živite na isti način kao što ste živeli pre nego što ste instalirali ongrid sistem. Ako se odlučite za solarni sistem sa on grid mrežom, imaćete najbolje iz oba sveta: možete imati nezavisnost i rezervu energije, uz mogućnost da višak energije prodate javnoj mreži.

 

Jedan od glavnih nedostataka ongrid sistema jeste da imate manje podsticaja za očuvanje energije. Sistemi bazirani na ongrid mreži pružaju samo skromnu rezervu baterije. Da biste zadovoljili sve svoje potrebe, tokom produženog perioda bez sunca, zahtevalo bi veliku bateriju, što može biti skupo i manje efikasno. U Srbiji, gde su ovakvi projekti još uvek pionirski, može doći do raznih blokada na putu, kao što su javni službenici  koji ne znaju dovoljno o ovim sistemima, ili opterećujući zahtevi za opremom ili dokumentima.

 

Vaganje troškova i odluka oko izbora solarnog sitema

Ako nemate pristup mreži, ne postoji druga mogućnost nego da se odlučite za offgrid sistem. Ako imate pristup električnoj energiji iz mreže, instaliranjem offgrid sistema imaćete veoma visoke nivoe efikasnosti i skoro neograničeno skladištenje.

 

Kako napraviti izbor između ongrid i offgrid sistema? To je pre svega lična odluka, zasnovana na finansijama i ličnim motivima.. Prvo, odmerite troškove. Solarni sistem zasnovan na ongrid mreži  obično košta oko 30% do 40% više. Druga važna razmatranja su troškovi povezivanja sa javnom mrežom. Ovo može da varira od nule, za blizu postojećih javnih linija, do stotina hiljada ukoliko se nalazite daleko od linije.