Za klimatske uslove sa umerenim potrebama grejanja i hlađenja, toplotne pumpe nude energetski efikasnu alternativu za peći i klima uređaje. Najčešći tip toplotne pumpe je toplotna pumpa vazdušnog izvora, koja prenosi toplotu između vaše kuće i spoljnog vazduha. Savremena toplotna pumpa može smanjiti potrošnju električne energije za greanje za oko 50% u poređenju sa električnim načinom grejanja, kao što su peći i grejači sa pločama. Visoko efikasne toplotne pumpe takođe hlade bolje od standardnih centralnih klima uređaja, što rezultira manjom potrošnjom energije i većim komforom u letnjim mesecima. Poslednjih godina, tehnologija toplotne pumpe iz vazduha se razvila tako da sada nudi legitimnu alternativu grejanja prostora u hladnijim regionima.

Kako se napajaju toplotne pumpe?

Toplotne pumpe su ožičene u električni sistem kuće i napajaju se kao i svi drugi kućni aparati. Električna energija dobija se od javne mreže, ali vrlo je česta situacija da ih napjaju i solarni sistemi koji koriste solarnu energiju. Toplotna pumpa ređe će se uključiti i isključiti od gasne peći, a većina sistema eliminisala je duvanje hladnog vazduha kroz otvore koji su se javljali kada je sistem privremeno prešao u obrnuto stanje.

Toplotne pumpe pretvaraju obnovljivu energiju iz vazduha, tla i vode u korisnu toplotu. One takođe koriste otpadne energije iz industrijskih procesa i izduvnog vazduha iz domaćinstava. Sistem toplotne pumpe sastoji se od izvora toplote, jedinice toplotne pumpe i distributivnog sistema za grejanje / hlađenje zgrade.  Pomoćna energija - obično električna energija ili gas - potrebna je za pokretanje kompresora i pumpi. Pravac ovog ciklusa može se prebaciti tako da se ista mašina može koristiti za grejanje i hlađenje, dajući joj dodatnu ekonomsku prednost u slučajevima kada su oba servisa potrebna. U režimu grejanja, ambijentalna energija je izvor toplote, a zgrada je hladnjak. U režimu hlađenja je obrunuto, zgrada se hladi koristeći spoljašnjost kao hladnjak.

Gde se mogu upotrebiti toplotne pumpe?

Tehnologija toplotne pumpe najlakše se implementira u segmentu novih zgrada, kako sistem može biti optimizovan za efikasnu operaciju. Potencijal sistema u ovom segmentu je gotovo 100% i to je segment u kojem je tehnologija dostigla najveći prodor na tržište. Sada su toplotne pumpe standard u novim stambenim zgradama i sve se više koriste industrijski sistemi. Njihova primena u segmentima renoviranja daje veći izazov. Energetska optimizacija izolacije zgrade je neophodna da bi se ova ograničenja prevazišla. Tehnologija razvoja cilja na toplotne pumpe koje mogu efikasno omogućiti izlaznu temperaturu od 65 ° do 90 ° C kako bi se uvećalo moguće polje efikasnih primena.

 

Toplotne pumpe VS klima uređaji - šta je bolje za vašu kuću?

Izbor instalacije toplotne pumpe ili tradicionalnog klima uređaja nije jednostavan. Zato se uverite da ste uzeli u obzir sve varijable, uključujući:

 • Dvorišni prostor utiče na izbor toplotne pumpe pre nego klima uređaja;

 • Veličina vaše kuće utiče na veličinu jedinice koja će vam biti potrebna i koja će vrsta biti efikasnija i jeftinija;

 • Klima vaše regije - ekstremne temperature utiču na to koji će sistem bolje funkcionisati;

 • Sloodan prostor ispred vaše kuće - neki uređaji zahtevaju više prostora od drugih. Takođe, imovina suseda može ograničiti prostor gde možete postaviti uređaj;

 • Vaš trenutni sistem. Ako je već prilično efikasan koliko će novi sistem uticati na štednju (ili troškove);

 • Raspoloživi budžet za investiciju.

Zašto biste želeli toplotnu pumpu?

Toplotna pumpa ima dva načina rada. Može da premesti topli vazduh  u kući ili u obrnutom procesu izvršiti hlađenje kuće. Dakle, radi se o radnjama koje peć i klimatizacija rade zasebno.

Prednosti toplotne pumpe u odnosu na klima uređaje:

 • Energetski efikasniji - u pravom okruženju. Što je ekstremnija toplota ili hladnoća toplotna pumpa je manje efikasna;

 • Jedan sistem koji se zagreva i hladi, nema potrebe za odvojenim uređajima;

 • Manje troškova za rad;

 • Daleko efikasniji od sistema grejanja uz pomoć nafte. Ako nameravate da zamenite neefikasni sistem grejanja bilo koje vrste, toplotna pumpa će verovatno proizvesti dovoljno uštede.

Nedostaci toplotne pumpe u odnosu na klima uređaje:

 • Energetska efikasnost pada sa rastućim ekstremnim toplim ili hladnim temperaturama, a troškovi rada rastu;

 • Ako je budžet problem, možete odlučiti da dugoročne uštede ne vrede, posebno ako ne živite u kući dovoljno dugo da ih realizujete.