Hidro sistem TI 1,5kW/5000VA

468.460,00 RSD
Hidro sistem TI 1,5kW/5000VA visoke efikasnosti domaćeg brenda Telefon Inženjeringa. Sastavni delovi visoko efikasnog sistema su: idroturbina PowerSpout LH - Eco innovation,baterija Rolls S290 - 8kom - Rolls,invertor / punjač 5000VA, kontroler punjenja, orman sa zaštitnom opremom. Dugotrajna i kvalitetna baterija, povezivanje celog sistema sa ostalim sistemima(soalrnim panelima, vetrogeneratorima) s samoo neke od karakteristika ovog hidro sistema. Koristi se za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.
Šifra proizvoda
Hidro sistem TI 1,5kW/5000VA
Hidro sistem TI 1,5kW/5000VA visoke efikasnosti, sastavljen od kvalitetnih komponenti sistema. Nastao je kao krajnji proizvod domaćeg proizvođača Telefon Inženjering. Sastvani delovi sistema su: Hidroturbina PowerSpout LH - Eco innovation,baterija Rolls S290 - 8kom - Rolls,invertor / punjač 5000VA, kontroler punjenja, orman sa zaštitnom opremom. Veoma pouzdan i dugotrajan hidro sistem koji se koristi za proizvodnju električne energije za sopstvene poterebe(privatna domaćinstva). Sistem se može povezati i sa drugim sistemima električne energije (solarni paneli, vetrogeneratori). Kvalitetne baterije omogućavaju rad i do 1280 ciklusa, ali veliki deo energije ide i direktno prema potrošačima, tako da i ne koristi baterije, tako da se na taj način produžava njen životni vek. Lako i jednostavno korišćenje i praćenje preko dispelja, računara ili instaliranjem odgovarajućeg softvera.