Mrežni Hidro sistem TI 1,5kW

468.460,00 RSD
Mrežni Hidro sistem TI 1,5kW domaćeg brenda Telefon Inženjering. Visoko kvalitetne komponente: hidroturbina PowerSpout LH - Eco innovation, mrežni hidro invertor, orman sa zaštitnom opremom, omogućavaju dugotrajno, pouzdanao korišćenje uz visok stepen efikasnosti. Koristo se za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe,ali može proizvesti i više energije, koja se može prodati Elektrodistribuciji.
Šifra proizvoda
Mrežni Hidro sistem TI 1,5kW
Mrežni Hidro sistem TI 1,5kW sastavljen od kvalitetnih komponenti, pojavio se na tržištu kao proizvod domaćeg proizvođača Telefon Inženjering. Sastavni delovi ovog hidro sistema su: hidroturbina PowerSpout LH - Eco innovation, mrežni hidro invertor, orman sa zaštitnom opremom. Predstavlja visoko efikasan sistem za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Postoji mogućnost povezivanja više hidroturbina do snage id 15kW. Ovaj sistem omogućuje i stvaranje viška energije, koju je moguće prodati Elektrodistribuciji. Lako i jednostavno upravljanje i praćenje podataka pomoću grafičkog displeja, povezivanjem na računar ili instaliranjem odgovarajućeg sofvera. Ne samo da je ekonomičan i efikasan , nego je ovo i hidro sistem sa dugim vekom trajanja.