Nosač BOSCH kolektora - kosi krov (krovne kuke + WMT1)

9.676,00 RSD
Nosač Bosch kolektora za kose krovove sastoji se od aluminijumskih kuka i WMT1 seta.
Šifra proizvoda
Nosač BOSCH kolektora - kosi krov (krovne kuke + WMT1)
Osnovni delovi nosača Bosch kolektora su: fleksibilne krovne kuke od aluminijuma koje služe za pričvršćenje na krovne letve ili kao vijčano pričvršćenje. Veličine se mogu prilagoditi debljini letvi i veličini žleba. WMT1 je osnovni set za vertikalnu montažu na kosi krov za Bosch solarne kolektore FCC220-2V i FCB220-2V, potreban je po 1 kom za svaki pojedinačni kolektor ili samo za prvi kolektor u nizu. Sastoji se od aluminijskih profilnih nosača i elemenata za pričvršćivanje.