Izrada solarne elektrane

 

Da li je solarna elektrana pravo rešenje za vas?

Daćemo vam jedan primer da bi ste bolje razumeli:

Ako recimo trenutno u kompaniji trošite 100 kWh i imate solarnu elektranu koja proizvodi 80 kWh, to znači da će vašu ukupnu potrošnju struje činiti 80 kWh koji dolaze sa solarne elektrane , a 20 kWh ćete dopunski povlačiti iz elektro mreže.

Postavkom odnosno instalacijom solarne elektrane mi možemo da utičemo isključivo na energiju koja se troši u VT ( višoj tarifi). Naime, cela ideja je sledeća: elektrana proizvodi preko dana ( kada ima Sunca) i sve što elektrana proizvede bi bilo dobro da se pošalje direktno u potrošnju. Nema skladistenja energije obzirom da su akumulatori i dalje ne isplativi kao investicija.

Mozemo da vraćamo višak energije ( takozvani viškovi) nazad u mrežu ali u tom slučaju moramo da budemo spremni da taj višak u suštini će biti otkupljen ispod cene kilovata koji vi plaćate za vašu potrošenu energiju ( neki prosek trenutni je oko 60 Eur po MWh)

Recimo da je vaša mesečna potrošnja struje u VT ( višoj tarifi) 60.000 kWh i da radite svih 30 dana u mesecu.

 • 60.000 kWh / 30 dana = 2.000 kWh dnevni prosek potrošnje u VT
 • 2.000 kWh / 16 sati ( broj sati u višoj tarifi)= 125 kWh je prosečna satna potrošnja.

Kada znamo da je vaša prosečna satna potrošnja 125 kWh, to znači da naša elektrana u suštini ne sme da bude veća snage od 150 kW ( racunamo da elektrana u piku moze da proizvede u proseku 80% nominalne snage 150 kW) sto je jednako na 120 kW. 

 

 

 

 

 

Benefiti solarne elektrane

 
 

BENEFITI SOLARNE ELEKTRANE

 • Sopstvena solarna elektrana garantuje energetsku nezavisnost u odnosu na nacionalnu elektroprivredu i tržišne uslove koje diktira. Vaša solarna elektrana postaje vaš sigurni dobavljač električnom energijom, i za tu uslugu ne izdaje račun, niti najavljuje buduća poskupljenja.
 • Solarna elektrana u vašem vlasništvu postaje vaš partner. Zajedno sa vama ostvaruje izvesnu dobit, čini vaše poslovanje višestruko konkurentnim time što vam umanjuje troškove vezane za potrošnju električne energije i daje vam prednost na tržištu.
 • Sa smanjenjem potrošnje konvencionalne električne energije, ostvarujete prednost u odnosu na konkurenciju, možete povećati kvalitet sopstvene usluge i formirati niže i konkurentnije cene, što direktno doprinosi povećanju obima posla, time i profita.
 • Solarna elektrana smanjuje operativne troškove, tako da fokus sa redovnih troškova možete usresrediti na razvoj i rast svog poslovanja. Ono što vam je do pre solarne elektrane predstavljao trošak firme, sa solarnom elektranom postaje kapital za dalja ulaganja u proširenje poslovanja i nova radna mesta.
 • Solarna elektrana u službi privrednog subjekta mnogostruko uvećava njegovu tržišnu vrednost. Sopstveni izvor besplatne energije garant je sigurnog i profitabilnog poslovanja.
 • Solarna elektrana je laka za održavanje. S obzirom na činjenicu da sama solarna elektrana ne sadrži ni jedan pokretni deo, održavanje solarne elektrane se svodi na daljinski monitoring optimalnih vrednosti proizvodnje i dvogodišnji redovni pregled instalacije.
 • Solarna elektrana daje „zeleno svetlo“ vašem brendu i poslovanju. Sve više pravnih i privatnih lica okreću se ka proizvodima i uslugama firmi koje za svoje poslovanje koriste obnovljive izvore energije. Ekološka svest nametnula je za imperativ očuvanje i brigu o životnoj sredini, a ekološki odgovorno poslovanje proizvodi pozitivan stav kod klijenata i potrošača.

 

Solarna elektrana projektovanje i izgradnja

 

SOLARNA ELEKTRANA- PROJEKTOVANJE I IZRADA

Izgradnja solarne elektrane zahteva lokaciju sa celodnevnom osunčanošću, dovoljan i siguran prostor za instalaciju solarnih panela i solarne opreme. Pored toga, potrebno je odabrati i pouzdanog partnera za projektovanje i izgradnju kompletne solarne instalacije.

Do priključenja sistema solarne elektrane u pogon, zajedno sa vama prolazimo četiri važne faze procesa:

 • Faza planiranja obuhvata obilazak lokacije, utvrđivanje energetskih potreba subjekta, ekonomske opravdanosti, dozvola potrebnih za izgradnju i priključenje solarne elektrane.
 • Druga faza je projektovanje solarne elektrane, gde se konceptualne ideje i inicijalni planovi formalizuju, a započinje pribavljanje dozvola i utvrđuje način finansiranja projekta.
 • U trećoj fazi, pristupa se izgradnji, a paralelno sa tim završava se dokumentacija potrebna za priključivanje solarne elektrane. Zavisno od nominalne snage solarne elektrane, sama izgradnja traje od dve do šest nedelja.
 • Završna faza podrazumeva i inspekciju kompletne solarne elektrane i priključivanje sistema solarne elektrane u operativni režim. Nakon predaje energetskog objekta kupcu, naši inženjeri i dalje nastavljaju da vrše daljinski monitoring rada sistema, i obavezne tehničke preglede instalacija dva puta godišnje.

Upit za optimalnu veličinu elektrane za Vaše potrebe

* Lokacija kompanije na kojoj bi se postavljala elektrana

** 12 mesečnih računa nam je potrebno da bi smo odredili optimalnu veličinu elektrane za Vaše potrebe

Dozvoljeni fajlovi za slanje su: jpeg, jpg, png i pdf. Maksimalna veličina pojedinačnog fajla je 10MB.