• Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 065-66-99-444 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu office@suncica.co.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.
  • Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 065-66-99-444, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu office@suncica.co.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.
  • Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu office@suncica.co.rs
  • U slučaju vraćanja robe kupcu koji je predhodno robu platio kuriru tj: pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi Sunčica, već trošak pada na teret kupca.

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

Ukoliko bilo kakve primedbe, žalbe, prigovore ili slično možete nam se uvek obratiti na email adresu: office@suncica.co.rs