SOLARNI PANELI

Solarni paneli, predstavljaju vrstu proizvoda koji su izgrađeni od većeg broja pojedinačnih solarnih ćelija koje se takođe nazivaju fotonaponske ćelije. Što je veći broj solarnih ćelija koje su uključene u sastav solarnog panela, to je efikasnija funkcija solarnog panela. 

Funkcija solarnog panela, odnosi se na proizvodnju električne energije i to posredstvom apsorbovanja, to jest upijanja sunčeve svetlosti.

Što je količina sunčeve svetlosti koja dopire do površine solarnih panela veća, to je srazmerno tome veća i proizvodnja električne energije. Samim tim, kako bi solarni paneli što efikasnije mogli da obavljaju svoju funkciju i kako bi proizvodili što veću količinu električne energije, potrebno je da budu postavljeni, odnosno montirani tako da su direktno izloženi sunčevoj svetlosti. Zbog toga, solarni paneli se postavljaju, odnosno montiraju isključivo tako da su okrenuti prema nebu i to najčešće na površini krovova objekata (bilo da je reč o stambenim objektima, o vikendicama, ugostiteljskim objektima ili o nekoj drugoj vrsti objekata). 

Električna energija koju proizvedu solarni paneli, može se prenositi direktno na uređaje koji su spojeni sa solarnim panelima i može se odmah trošiti u okviru rada uređaja koji se na ovaj način napajaju, ali se isto tako može i akumulirati u specijalne baterije koje mogu biti povezane sa solarnim panelima. 

Električna energija koja se akumulira u specijalne baterije, može se trošiti recimo tokom noći, to jest u periodu kada je funkcija solarnih panela u stanju mirovanja.

Uređaji kakvi su solarni paneli, takođe se nazivaju i fotonaponske ploče.

Prvi solarni panel, proizveden je davne 1954. godine, a od tada do danas, upotreba solarnih panela je u sve većoj ekspanziji. Više na temu solarni paneli proverite na našoj home stranici