SOLARNI PANELI CENA

Kada su u pitanju solarni paneli i informacije koje se tiču solarnih panela, ono što ogromnu većinu ljudi zanima jeste njihova cena.

Cena solarnih panela, ne može se definisati uopšteno i ona zavisi od mnoštva činjenica koje se odnose na osobine jednog određenog solarnog panela.

Konkretnije, cena solarnih panela, formira se prvenstveno na osnovu vrste, na osnovu kvaliteta, na osnovu dimenzija, na osnovu snage i na osnovu jačine solarnog panela. Takođe, na proces formiranja cene solarnog panela utiču i brojne druge osobine solarnog panela, kao što su proizvodna marka solarnog panela, činjenica da li je solarni panel nov ili je polovan i slično.

U proseku, novi i kvalitetni solarni paneli koji su manjih dimenzija, a samim tim i manje jačine i manje snage (od recimo 4,36 A jačine i od 75 W snage), na tržištu se mogu pronaći i kupiti po ceni od oko 65 evra.

Takođe novi i kvalitetni solarni paneli koji su gotovo duplo većih dimenzija, a samim tim i gotovo duplo veće jačine i veće snage (od recimo 8,20 A jačine i od 150 W snage), na tržištu se mogu pronaći i kupiti po ceni od oko 110 evra. 

Novi i kvalitetni solarni paneli čija je jačina recimo 8,07 A, a snaga recimo 250 W i koji su samim tim većih dimenzija i izgrađeni od većeg broja solarnih ćelija, na tržištu se mogu pronaći i kupiti po ceni od oko 170 evra.

Ono što je pritom važno napomenuti, jeste da prilikom odabira i kupovine solarnih panela, ne treba obraćati pažnju isključivo na njihovu cenu, već prevashodno na njihov kvalitet.

Naime, prilikom kupovine solarnih panela, imate pravo da se kod prodavca raspitate o svemu što vas zanima u vezi kvaliteta i uopšteno osobina tih solarnih panela i da se na osnovu informacija koje dobijete odlučite da li ti solarni paneli odgovaraju vašim potrebama i očekivanjima ili ne. Takođe, od prodavca možete da zatražite i da pogledate sertifikat o kvalitetu solarnih panela koje kupujete.

Prilikom kupovine novih i kvalitetnih solarnih panela, dobićete i garanciju na njihov kvalitet. Garancija, u većini slučajeva važi od 10 do čak 25 godina.