SOLARNI PANELI CENA I UGRADNJA

Prva činjenica koju je važno napomenuti kada je u pitanju cena po kojoj se na tržištu mogu pronaći i kupiti solarni paneli, jeste da je ona iz godine u godinu sve niža i da je samim tim sve više prilagođena većem broju potrošača.

Naime, kroz decenije koje su za nama, kupovina i ugradnja solarnih panela, zbog visoke cene solarnih panela bila je prilagođena samo određenom procentu potrošača, koji su se mogli pohvaliti činjenicom da imaju visoko razvijenu i izraženu kupovnu moć.

Danas, situacija je na svu sreću značajno drugačija i odluci o kupovini i o ugradnji solarnih panela mogu se prepustiti gotovo svi, ili bar ogromna većina potrošača čija je kupovna moć prosečna.

Cena solarnih panela, na tržištu se kreće u rasponu od oko 65 evra do oko 400 evra u zavisnosti od proizvodne marke, dimenzija, snage, jačine i ostalih osobina solarnih panela.

Pritom, u navedenu cenu, nisu uključeni troškovi za uslugu ugradnje solarnih panela.

Usluga ugradnje solarnih panela, kreće se u rasponu od oko 100 evra do nekoliko stotina evra u zavisnosti od broja solarnih panela koje je potrebno ugraditi, ali i u zavisnosti od uslova u okviru kojih je potrebno sprovesti ugradnju solarnih panela.

Naime, pristupačnost krovne konstrukcije ili udaljenost lokacije na kojoj se nalazi objekat na koji je potrebno ugraditi solarne panele, samo su neki od faktora koji se uzimaju u obzir prilikom formiranja cene usluge ugradnje solarnih panela.

Sam proces ugradnje solarnih panela, najčešće traje od jednog do pet radnih dana, opet u zavisnosti od konkretnog izbora vrste solarnih panela, u zavisnosti od broja solarnih panela, kao i u zavisnosti od uslova u okviru kojih je potrebno sprovesti proces ugradnje solarnih panela.