Litijumska baterija Battery HVM16.6, BYD1

Litijumska baterija Battery HVM16.6, BYD1

GD100-INVT trofazni solarni invertor 1,5 kW 400V

GD100-INVT trofazni solarni invertor 1,5 kW 400V

Mini sistem nosaèa solanih panela za jedan pan

3.776,00 RSD
Mini sistem nosaèa solanih panela za jedan pan
Šifra proizvoda
111111202