SOLARNI PANELI ZA STRUJU

Solarni paneli za struju, tačnije solarni paneli čija je namena da proizvedu struju, funkcionišu tako što uz pomoć solarnih ćelija od kojih su izgrađeni doslovno upijaju solarnu energiju (to je energija koju emituje Sunce) i direktno je pretvaraju u struju.

Struja koju proizvedu solarni paneli za struju, prvobitno je jednosmerna i kao takva nije upotrebljiva za napajanje bilo koje vrste električnih uređaja. Međutim, jednosmerna struja koju proizvedu solarni paneli, uz pomoć solarnih invertora koji su povezani sa solarnim panelima, pretvara se u naizmeničnu struju koja se potom upotrebljava za napajanje različitih vrsta uređaja.

Osim što se direktno može pretvarati u naizmeničnu struju i koristiti za napajanje električnih uređaja, jednosmerna struja koju proizvedu solarni paneli, takođe se može i akumulirati, odnosno skladištiti i čuvati za kasniju upotrebu.

Akumuliranje, odnosno skladištenje i čuvanje struje koju proizvode solarni paneli, vrši se posredstvom upotrebe solarnih baterija koje su takođe povezane sa solarnim panelima.

Da bi se vršila kontrola punjenja solarnih baterija, potrebno je da solarne baterije budu povezane sa solarnim kontrolorima.

Solarni paneli za struju, tačnije upotreba solarnih panela koji proizvode struju, prilagođena je kako pojedinačnim domaćinstvima, tako i proizvodnim pogonima, vikendicama i svim drugim vrstama objekata.

Solarni paneli za struju, upotrebljavaju se čak i za energetsko napajanje satelita, koji zbog udaljenosti od površine Zemlje ne bi mogli da se povežu ni sa jednim drugim energetskim izvorom, niti da prime bilo koji drugi oblik energetskog napajanja.

Ono što je takođe važno naglasiti u vezi upotrebe solarnih panela za struju, jeste da oni obezbeđuju proizvodnju i potrošnju struje, bez ispoljavanja bilo kog oblika štetnog uticaja.

Naime, u okviru obavljanja funkcije solarnih panela, struja se proizvodi bez stvaranja produkata sagorevanja, bez emitovanja štetnog zračenja i bez emitovanja bilo koje druge vrste štetnog uticaja, koje bi se kao takvo moglo negativno odraziti na čoveka, na bilo koju živu vrstu koja naseljava planetu, kao ni na životnu sredinu uopšteno.