SOLARNI PANELI ZA VIKENDICE

Kada je u pitanju potražnja proizvoda kakvi su solarni paneli, neizostavno je navesti činjenicu da su bar na našim prostorima i bar za sada predmet interesovanja većine solarni paneli za vikendice.

Naime, ljudi koji imaju vikendice koje se nalaze daleko od gradskih naselja i koje samim tim veoma često nisu priključene na elektrodistributivnu mrežu, rešenje pronalaze u upotrebi solarnih panela.

Da bi solarni paneli mogli da se montiraju na bilo koju vikendicu i da bi obezbedili izvor električne energije u njoj, potrebno je ispuniti svega nekoliko krajnje jednostavnih i nimalo zahtevnih niti komplikovanih preduslova, a to je da vikendica ima krov i da je njen položaj takav da joj je krov direktno izložen uticaju sunčeve svetlosti.

Ukoliko su navedeni preduslovi ispunjeni, može se pristupiti montiranju solarnih panela. Montiranje solarnih panela na vikendice u najčešćem broju slučajeva traje veoma kratko i može se završiti za samo jedan dan. Veoma retko, montiranje solarnih panela na vikendice traje duže od jednog dana.

Odabir broja solarnih panela, kao i odabir jačine i snage solarnih panela koje je potrebno montirati na vikendicu, treba prilagoditi stepenu izraženosti potrebe za potrošnjom električne energije tokom boravka u vikendici.

Ukoliko se unutar vikendice potrošnja električne energije odvija recimo kroz rad nekoliko sijalica i kroz rad nekoliko osnovnih kućnih aparata, kao što su frižider, televizor i laptop, dovoljno je da ukupna snaga solarnih panela iznosi 300 W. Taj ukupan nivo snage, mogu pružati recimo tri solarna panela od po 100 W.

Međutim, ukoliko se potrošnja električne energije unutar vikendice odvija kroz rad više različitih  aparata, recimo kroz rad nekoliko sijalica, kroz rad frižidera, kroz rad televizora, kroz rad laptop-a, ali i kroz rad na primer mini ringle, pumpe za vodu i drugih aparata, tada je potrebno da ukupna snaga solarnih panela bude veća i da iznosi bar oko 750 W. Pritom, ukupan nivo snage, takođe može pružati više pojedinačnih solarnih panela.