Vetrogenerator Eddy - 600W

0,00 RSD
Vetrogenerator Eddy - 600W je proizvod poznatog američkog brenda Urban Green Energy. Koristise kod off grid aplikacija, za dobijanje električne energije za domaćinstva, uličnu rasvetu ili telekomunikacije. Može se kombinovati sa drugim sloarnim sistemima. Dugoročan rad ovog modela iznosi 20 godina.
Šifra proizvoda
Vetrogenerator Eddy - 600W
Vetrogenerator Eddy - 600W je proizvod poznatog američkog proizvođača Urban Green Energy. Namenjen je za off grid aplikcije. Koristi se za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, uličnu rasvetui telekomunikacije. Specifičan dizajn omogućava rad, bez obzira na pravac duvanja vetra. Spada u grupu tihih vetrogeneratora i može se postaviti na krov objekta. Visok kvalitet samog modela omogućava njegovo sigurno i nesmetano korišćenje na duge staze.

KARAKTERISTIKE

Tip: Vertikalni, Visina:1,6m, Širina: 1,4m, Težina: 80kg, Površina: 2,1m2, Elise: Ugljenično vlakno i staklena vlakna, Snaga na brzini vetra : 12m/s600W, Početak punjenja kod brzine vetra: 3,5m/s, Isključenje kod brzine vetra: 30m/s, Brzina rotora: 200 rpm, Kočenje kod brzine vetra: 55m/s, Buka na brzini vetra 12m/s: 36dB, Tip generatora: Trofazni sa permanentnim magnetima, Napon: 12/24VDC