Vetrogenerator Eddy GT - 1kW

0,00 RSD
Vetrogenerator Eddy GT - 1kW je proizvod poznatog američkog brenda Urban Green Energy. Namenjen je za on i off grid aplikacije. Koristi se za dobijanje električne energije za domaćinstva, uličnu rasvetu ili telekomunikacije. Može se kombinovati sa drugim sloarnim sistemima. Dugoročan rad ovog modela iznosi 20 godina.
Šifra proizvoda
Vetrogenerator Eddy GT - 1kW
Vetrogenerator Eddy GT - 1kW je proizvod poznatog američkog proizvođača Urban Green Energy.Namenjen je za off grid i on aplikcije. Koristi se za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, uličnu rasvetui telekomunikacije. Specifičan dizajn omogućava rad, bez obzira na pravac duvanja vetra. Spada u grupu tihih vetrogeneratora. Visok kvalitet samog modela omogućava njegovo sigurno i nesmetano korišćenje na duge staze.

KARAKTERISTIKE

Tip: Vertikalni, Visina:2,7m, Širina: 1,8m, Težina: 175 kg, Površina: 4,62m2, Elise: Ugljenično vlakno i staklena vlakna, Snaga na brzini vetra 12m/s: 1000W, Početak punjenja kod brzine vetra: 3m/s, Isključenje kod brzine vetra: 30m/s, Brzina rotora: 180 rpm, Kočenje kod brzine vetra: 55m/s, Godišnja proizvodnja energije na 5m/s1250 kWh, Buka na brzini vetra 12m/s: 38dB, Tip generatora: Trofazni sa permanentnim magnetima, Temperatura -40ºC do 115ºC, Napon: 12/24VDC