Vetrogenerator UGE 4K - 4kW

0,00 RSD
Vetrogenerator UGE 4K - 4kW je proizvod poznatog američkog brenda Urban Green Energy. Koristi se za on i off grid aplikacije. Zahvaljujući specifičnom dizajnu, pri malim brzinama može da proizvede dovoljnukoličinu energije za jedno domaćinstvo. Moguće je povezivanje više ovakivih vetrogeneratora u jedan sistem.
Šifra proizvoda
Vetrogenerator UGE 4K - 4kW
Vetrogenerator UGE 4K - 4kW je proizvod poznatog američkog proizvođača Urban Green Energy. Koristi se za on i off grid aplikacije. Može da proizvede dovoljnu količinu električne nergije za jedno domaćinstvo pri minimaloj brzini vetra od 16km/h. Ima veoma tih rad, može se postaviti na krov ili stub i može se kombinovati sa drugim solarnim sistemima. Postoji mogućnost povezivanja više generatora u jedinstveni sistem.

KARAKTERISTIKE

Tip: Vertikalni, Visina: 4,4m, Širina: 3m, Težina: 444kg, Površina: 12,54m2, Elise: Ugljenično vlakno i staklena vlakna, Snaga na brzini vetra 12m/s: 4000W, Početak punjenja kod brzine vetra: 3,5m/s, Isključenje kod brzine vetra: 30m/s, Brzina rotora: 125 rpm, Kočenje kod brzine vetra: 55m/s, Godišnja proizvodnja energije na 5m/s: 4560 kWh, Buka na brzini vetra 12m/s: 38dB, Tip generator: Trofazni sa permanentnim magnetima, Temperatura: -40ºC do 115ºC, Napon: 48VDC za sistem sa baterijama; 600VDC za mrežni sistem